BUTOH ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETI FESZTIVÁL  / BUDAPEST - POZSONY - KRAKKÓ     2011/09/26 - 2011/10/09                                               HU / ENG
AKTUÁLIS FESZTIVÁLHELYSZÍN
  MERLiN Színház
  1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.
  www.merlinszinhaz.hu
  tel. +36 1/ 317-9338
  fax +36 1/ 318-9844
15.00 WORKSHOP | Yumiko YOSHIOKA: Testrezonancia


Workshop
Yumiko YOSHIOKA: Testrezonancia

09.27.
15.00 - 16.50

A workshop középpontjában a test/tudat/lélek hármas egységének tervszerű kutatása áll, mellyel célunk, hogy a tánc szelleme által átéljük az átalakulás folyamatát.
A világ, s benne testünk és lelkünk is, rezgő hullámokból áll, melyek a visszhanghoz hasonlóan folyamatosan rezonálnak. Testünket egy frekvenciára hangolva adott rezonanciát foghatunk be. A frekvencia változtatására a fogott rezonancia is változik. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, először meg kell szabadulnunk a felesleges feszültségtől. Testünket fehér vászonná alakítva új színeket viszünk fel rá.
A "testrezonancia", mint a tánchoz való közelítés és a testtel való munka, kulcsot kínál ahhoz, hogy a bennünk és körülöttünk folytonosan változó világ titkos ajtóit felnyissuk és megragadjuk a lényegét.

A relaxáció teret enged az energia áramlásának, a figyelem koncentrálja az erőt, a képzelet eszközével pedig titkos pillanatokat járhatunk körbe. Először ezeknek a céloknak a tudatos elérésén dolgozunk, amíg el nem jutunk az automatikus mozgás állapotáig. A testünkkel folytatott párbeszéd során nem magát a mozgást, hanem a mozgásban levést tanuljuk. A butoh (tánc) számomra a test olyan eltérő energiáit hozza mozgásba, amelyek többnyire nem láthatóak vagy nem legitimizáltak mindennapi életünk során. Más szóval, ha a testünk az idő tégelye, akkor annak elfeledett emlékei feleleveníthetőek a tánc által.

17.00 WORKSHOP | Ko MUROBUSHI: Butoh

Fotó: Junichi Yamauchi
Workshop
Ko MUROBUSHI: Butoh

09.27. 17.00 - 18.50

Butoh
a szabad, személyes és egyéni fejlődés útja
A butoh nem egy szisztematikusan felépíthető technika.
A butoh egy szabad, személyes és egyéni fejlődési folyamat, mely során a tradíciókkal és szokásokkal kell szakítanunk, hogy azok mögé nézve rátaláljunk valami újra.
A tánc egy utazás öröm és fájdalom között. A varázslat hangja.
A munkafolyamat során kirajzolódik majd a butoh története. Veszünk egy teret, átalakítjuk a teret, belecsöppenünk a kísérletezések világába.

A kísérlet tárgyai:
 1. Lélegzet. A lélegzetvétel és annak különféle módozatai, eltérések és a "légzésformák" kombinációi. A hang kiszabadítása a torokból.
 2. Járás. Ki az, aki jár? Honnan hová tart? El tudjuk-e képzelni, hogy "lábak nélkül" járjunk?
 3. A talaj érintése, ugrás, tánc: "tamafuri" és "tamashizume".
 4. A 8-as mozdulatai: A 8-as félúton indul és félúton ér véget - nincs kezdete és nincs vége - a bentben ott a kint, a kintben ott a bent. Egyik a másikban.
  Möbius-szalag, aszimmetrikus spirál.
 5. Jövő. Az elmúló állatok, a növények, az ásványok jövője. Tetemmé, folyadékká, légneművé válni. Az átvitel és átváltozás tanulása.
 6. Improvizációk. Az osonástól a cselekvésig.
19.00 WORKSHOP | Akira KASAI: A butoh teste


Workshop
Akira KASAI: A butoh teste

09.27. 19.00 - 20.50

Mi a lélegzet a táncban?
Mi a látás a táncban?
Mi az idő a táncban?
Mi a tér a táncban?
Mi a vér a táncban?
Mi az energia a táncban?
Mi a tudatosság a táncban?
Mi a szexualitás a táncban?
Hogyan tudjuk összekapcsolni az egyidejűséget a testtel?
Hogyan tudjuk összekapcsolni a hangot a tánccal?

A tánc a test mozdulataiból áll össze. A mozdulatot megelőzi a mozgásra irányuló tudatosság.
A workshop során a test és a mozdulatok tudatosságának találkozásain dolgozunk, az egyes kombinációkat ízlelgetjük.

19.00 FILMVETÍTÉS | Mr. O. portréja


Filmvetítés
19.00 Mr. O. portréja / 65'
Chiaki Nagano Kazuo Ohno-ról késztett filmtrilógiájának egyik része, amely rendkívül merésznek számított a maga idejében.
21.00 FILMVETÍTÉS | Szépség és erő


Filmvetítés
20.30 Szépség és erő / 110'
A film betekintés a kulisszák mögé: Ohno táncelőadásaiból, próbákból, workshopokból, interjúkból láthatunk részleteket.